ИД подаци

У циљу обезбеђења података, ради почетка примене Закона о порезу на додату вредност, достављамо Вам наше податке:
1.
Порески идентификациони број
102510124
2.
Број из Регистра обвезника ПДВ
 
3.
Матични број
08583463
4.
Шифра делатности
9312 
5.
Фирма (пун назив)
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ »ФОК«
 
6.
Фирма (скраћени назив)
ОК »ФОК«
7.
Име и презиме овлашћеног лица
Бранислав Добродолски
8.
Подаци о седишту
8.1.
Општина
Нови Сад
8.2.
Место
Нови Сад
8.3.
Назив улице
Стевана Христића
8.4.
Кућни број (број и слово)
21
9.
Број телефона / фаxа
064/ 8 555 999
10.
Е-маил
 
11.
Купац   /   Добављач
 
 
12.
Обвезник ПДВ-а  
 
не
13.
Назив банке
»НЛБ« банка
14.
Број текућег рачуна
310-56-45
Одговорно лице: Бранислав Добродолски.

1536total visits,2visits today